Tennis

Information

Värnamo Tennis Klubb har en bred verksamhet.

Vi har en mycket bra och ändamålsenlig anläggning för året-runt verksamhet.

Vi arrangerar årligen 5–6 tävlingar, där den internationella tävlingen ingående i ITF Junior Circuit är den största, Liga Racketsmedjan är ett internt seriespel för medlemmar, som spelas tre gånger/år,

Stort fokus läggs på träning av ungdomar, där vi har cirka 100 aktiva spelare i olika grupper. Säsongen följer i stort sett skolterminerna. Däremellan kör vi Sommartennis och lovaktiviteter. Tennisens Dag i augusti är ett bra insteg i vår verksamhet. Då kan alla intresserade prova på tennisspel.
I mån av plats på banorna, har vi även vuxentennis och organiserad träning med våra utbildade ledare.
För att börja träna med oss, mejla botica@varnamotk.se
Vi erbjuder dessutom både Juniorkort och Sommarpass.

Bollskolan gäller för alla racketsporter inom Värnamo TK. Multiskillz med olika bollövningar. Fokus på öga-boll och kroppskoordination. Vi använder många olika bollar, olika racketar och hjälpmedel för att få fram bollsinnet på ett lekfullt sätt. Vi kan vara 15-20 barn på en tennisbana. En förälder till varje barn ska/bör vara med på banan. 1 ggr/vecka.

Vi använder skumbollar och röda lite större tennisbollar som är ca 75% långsammare än vanlig boll. Fortsatt fokus på öga-boll och kroppskoordination. Vi använder tennisracketar som är 21-23 tum och vi lär ut den grundläggande tekniken i forehand, backhand och volley. Vi har också ett flertal kastövningar för att lägga grunden för serven. Vi spelar på tvären av tennisbanan, vilket ger 4 miniplaner på en stor tennisbana. Upp till 8 barn kan vara med på tennisbanan. Barnen får på ett lekfullt sätt utforska tennisen. En förälder till varje barn ska/bör vara med på banan.1-2 ggr/vecka.

Vi lägger till bollar med orange och grön prick. Huvudfokus är att förebereda barnen inför spel på fullstor bana. Mer teknikinriktad träning med mycket fokus på slagövningar. Forehand och backhand ska vara säkra så att barnen kan hålla bollen över nät minst 10 gånger utan att missa. Vi jobbar med teknik i serve och volley. Vi lär oss räknesystemet i tennis och förbereder för matchspel. Vi använder tennisracketar som är 23-25 tum. 1-2 ggr/vecka. Upp till 6 barn kan vara med i samma grupp. Efter miditennisen kan barnet välja väg, matchskola eller tennisskola.

I tennisskolan kan man vara med oavsett om man är helt ny eller har varit med sedan minitennisskolan. Vi spelar med bollar med grön prick eller riktiga tennisbollar. Vi delar in grupperna efter spelnivå och har ett stort fokus på att hålla igång bollen, lära sig räkna, förstå spelet och få en vardaglig motion genom träningen. 1 gång/vecka. Upp till 5 barn kan vara med i samma grupp.

Matchskolan vänder sig till de barn som uppfyller önskade färdigheter efter miditennisen och verkligen vill fortsätta att utveckla sig genom att tävla i tennis. Vi lägger mycket tid på teknik men också på taktik och man spelar för att vinna matchen. Vi spelar på fullstor bana med orange och gröna bollar. Racket 25-27 tum. Max 4 spelare/bana. Träning 2-3 ggr/vecka. Vi ser gärna att barnet håller på med ytterligare minst en idrott. Föräldraengagemanget är viktigt för att barnet ska lyckas.

Fortsättning på Matchskola 1 för de som vill utveckla sig genom att tävla i tennis. Vanlig tennisboll. Max 4 spelare/bana. Träning 2-3 ggr/vecka + fysträning samt egen sparring. Något träningspass kan vara på vardagsmorgon 06-07. Vi ser gärna att barnet håller på med ytterligare en idrott. ”Träna din ålder” innebär att du bör träna lika många timmar i veckan som du är gammal. Föräldraengagemanget är viktigt för att barnet ska lyckas.

Tävlingsspelare. Siktet inställt på att ta en plats i representationslaget för herrar respektive damer. Du ska ställa upp som domare och matchövervakare vid egna tävlingar. Föräldraengagemanget är viktigt för att barnet ska lyckas.

Våra vuxenkurser riktar sig till nybörjare såväl som de med tidigare erfarenhet av tennis. Vi använder bollar efter nivå på grupp.

bra att veta

För alla grupper gäller åldersspannet som rekommendationer. Inom parentes är tänkt normalålder. Vi vet att utvecklingen sker vid olika tidpunkt för olika barn. Vi försöker, så långt det går, sätta ihop så homogena grupper som möjligt med tanke på spelnivå och ålder.

I bollskola och minitennis vill vi ha en förälder som är ombytt och med på banan. Det skapar trygghet för barnet och föräldern får lära sig många övningar och teknik så att barnet utvecklas bättre. Det går givetvis bra med annan vuxen, kanske mormor eller äldre syskon.