Padel

Information

2018 färdigställdes BYGGA Racketcenter, med bland annat tre padelbanor av högsta kvalitet.
Dessutom finns det sedan 2020 två banor utomhus. Alltså totalt fem padelbanor på anläggningen.

Padelaktiviteter anordnas varje vecka och ytterligare information för dessa aktiviteter publiceras löpande i Facebookgruppen VTK Padel.